Sjuleke koopt aan

Persoonlijke kennismaking

Voor een persoonlijke kennismaking en een inventarisatie van jouw specifieke wensen kom ik bij je langs. We bespreken wat voor jou belangrijk is zoals locatie, aantal vierkante meters, aantal kamers, buitenruimte, type bouw en staat van onderhoud.

Financiering

Als je een hypotheek wenst of nodig hebt is het belangrijk om dit proces tijdig in gang te zetten en je goed voor te bereiden zodat alles klaar is om een sterke bieding uit te brengen. Bij het uitbrengen van een bieding moet het niet alleen duidelijk zijn wat het bedrag van het financieringsvoorbehoud is maar ook wat de termijn van het financieringsvoorbehoud is. Hoe korter deze termijn is, hoe sterker de bieding is.

Email

Aan de hand van jouw zoekprofiel stuur ik je een overzicht van de woningen die op dit moment te koop staan en die voldoen aan jouw zoekcriteria. Daarnaast ontvang je dagelijks automatisch een email vanuit het NVM-uitwisselingssysteem met daarin het nieuwe aanbod van woningen die aan deze criteria voldoen. Mocht je deze criteria gedurende het proces willen aanpassen dan hoor ik dat graag.

Bezichtigingen

Op basis van de dagelijkse emails met het nieuwe aanbod van woningen selecteer je welke woningen je wenst te bezichtigen. Voor deze woningen kun je zelf een bezichtiging aanvragen bij de verkopend makelaar of kun je mij vragen om een bezichtiging in te plannen. Als je zelf een bezichtiging aanvraagt adviseer ik om uitdrukkelijk te vermelden dat je mijn cliënt bent en dat je tijdens de eerste bezichtigingsronde wenst te komen. Ik probeer je zoveel mogelijk te begeleiden tijdens deze eerste bezichtigingen. Indien dit niet mogelijk is hoor ik graag wat je van de woning vindt, of je vragen hebt en of je een bieding overweegt. In het laatste geval vraag ik een tweede bezichtiging aan en zullen wij samen de woning bezichtigen.

Recherche en onderzoek

Voorafgaand aan de aankoop van de woning doen we uitvoerig onderzoek naar de juridische, bouwkundige en financiële aspecten en stellen we een compleet dossier op.

Waardebepaling en aankoopadvies

Ik adviseer je over de verwachte transactieprijs van de woning en de juridische, technische en financiële aspecten van de woning. De verwachte transactieprijs is gebaseerd op de specifieke kenmerken van de woning, een vergelijking met gerealiseerde transactieprijzen van min of meer overeenkomende woningen in de buurt, de huidige woningmarkt, het marktsegment van de woning en mijn eigen kennis, inzicht en ervaring.

Biedingen en onderhandelingen

Graag wil ik samen met jou en voor jou de woning succesvol aankopen onder de beste voorwaarden. Tijdens het aankoopproces bepalen we gezamenlijk hoe het proces en de strategie precies verlopen, denk bijvoorbeeld aan bieding, inschrijving, onderhandelingen, financieringsvoorbehoud, bouwtechnische keuring en leverdatum.

Koopovereenkomst

Nadat er met de verkoper overeenstemming is bereikt over de koopsom en overige voorwaarden laat ik, indien overeengekomen, een bouwtechnische keuring uitvoeren. Ik adviseer je bij de keuze van een notaris en ik maak afspraken met de notaris voor het tekenen van de koopovereenkomst en de leveringsakte. Voorafgaand aan het tekenen beoordeel ik de concept koopovereenkomst en, indien nodig, laat ik deze aanpassen. De koopovereenkomst wordt getekend op het kantoor van de notaris of in sommige gevallen op afstand.

Bedenktijd en financieringsvoorbehoud

Nadat de koopovereenkomst is getekend gaan de wettelijke drie dagen bedenktijd in. Indien je de woning hebt aangekocht met een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering is de koop pas definitief zodra deze financiering aan jou is verstrekt. In deze onzekere periode houd ik contact met jou en met alle betrokken partijen om te controleren of alles verloopt zoals is afgesproken, denk bijvoorbeeld aan financieel adviseur, notaris, verkoper en verkoopmakelaar. De koop is definitief zodra de bedenktijd is verstreken of zodra de financiering rond is.

Inspectie, levering en betaling

Voorafgaand aan de inspectie en de eigendomsoverdracht beoordeel ik de concept leveringsakte en nota van afrekening en, indien nodig, laat ik deze aanpassen. Voor de levering maak je het bedrag, dat is opgenomen in de nota van afrekening, over naar de bankrekening van de notaris. Daarna voer ik, samen met jou, de inspectie van de woning uit. Tijdens de inspectie stellen we, samen met de verkoper, vast of alles is opgeleverd zoals is afgesproken, leggen we de meterstanden vast en tekenen we het digitale inspectieformulier. Vervolgens wordt de leveringsakte getekend en vindt de sleuteloverdracht plaats op het kantoor van de notaris. Pas nadat de leveringsakte is getekend wordt het bedrag overgemaakt naar de rekening van de verkoper.